Vasa Värme Voxnadalen AB i Edsbyn

Vasa Värmes fjärrvärmenät i Edsbyn förser cirka 310 fastigheter med fjärrvärme. Bland kunderna finns 2 större industrier, en industripark, kontor, badhus, flerfamiljshus och villor. En betydande del av tätortens cirka 4 200 invånare får sin värme från Vasa Värme. 

Vid värmeverket finns två pannor för biobränsleeldning. Den nyare pannan från 1995 eldas med torrt biobränsle. Den äldre pannan från 1963 eldas med fuktigt biobränsle och har under åren byggts om och moderniserats. 

Vidvärmeverket finns även två äldre olje-eldade pannor. Dessa pannor används endast som reserv och spetslast (när det är väldigt kallt).

Sedan 2009 har produktionen i den egna anläggningen minskat till följd av att fjärrvärme köps in från Processtecs anläggning på orten. 

Vasa Värme övertog värmeverket och fjärrvärmenätet i Edsbyn i januari 2017.

(Skylten med Vasa Värme i bilden är ett fotomontage.)

  
 

Faktaruta Edsbyn: 

Under ett normalkallt år: 

  • Levereras 30 GWh fjärrvärme, varav 45 procent produceras i det egna värmeverket och 55 procent köps in från Processtecs anläggning på orten 
  • Uppgår andelen biobränsle i den totala fjärrvärmeproduktionen i Edsbyn till cirka 99 procent

Fjärrvärmesystemet består av:

  • 2 biobränslepannor om totalt 9 MW från 1995 och 1963. Den äldre pannan har byggts om och moderniserats under åren
  • 2 olje-eldade pannor om totalt 10 MW från 1994 och 1968 som endast används som reserv och spetslast (när det är väldigt kallt)
  • Ett 19 km långt fjärrvärmenät