Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Varmt, skönt

och grönt

Bra för dig,

bra för miljön

Nu slutför vi övergången till Solör Bioenergi

Sedan 1 januari 2021 heter vi Solör Bioenergi. Sommaren 2020 tog Solör Bioenergi över ägandet i Vasa Värme. Sedan dess har vi arbetat med att inordna Vasa Värme i vår befintliga verksamhet. Nu är vi nära nog färdiga med denna process.

Som kund kommer du att få dina fakturor från Solör Bioenergi. Som leverantör ska du tänka på att vi har nya fakturaadresser. Längre ned på denna sida finns mer information om vad du bör tänka på. Som kund och/eller leverantör har du fått separat brev om detta.  

Denna webbplats, vasavarme.se, kommer att stängas ned inom kort. Detta sker så snart vi är färdiga med att flytta över relevant information till webbplatsen solorbioenergi.se. Du kommer att märka denna förändring genom att du under en övergångsfas blir omdirigerad.

...

Tryggt

Nära

Hållbart

Prisvärt