Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Bostäder, kontor och lokaler

Om din fastighet idag har ett vattenburet uppvärmningssystem så kan du ansluta dig till något av våra fjärrvärmenät.

Vattenburna uppvärmningssystem är vanliga i Sverige. 90 procent av de svenska bostadsfastigheterna värms redan idag upp hjälp av fjärrvärme.

Ju större ditt värmebehov är, desto längre kan vi lägga anslutningsledningar – och fortfarande göra det lönsamt för dig. Det betyder att även anläggningar som ligger utanför själva centralorten kan få fjärrvärme – om de har tillräckligt stort värmebehov.

Med vår fjärrvärme får du en säker, tillförlitlig, enkel och kostnadseffektiv uppvärmning av din bostadsfastighet.

Intresserad av fjärrvärme?

Kontakta Johan Nåbo-Tunströmer för diskussioner om hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet.

Telefon: +46 72 241 88 56
E-post: johan.nt@vasavarme.se

Du kan också höra av dig till vår kundtjänst för att få hjälp att komma i direktkontakt med Henrik Rosengren.

E-post: 
Tel: 020-802 800