Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Industrier

Fjärrvärme lämpar sig väl för industriella behov och där det behövs kan vi även leverera ånga.

Varje industri är unik och har sitt eget uttagsmönster av värme. Värmeuttaget kan variera stort över dygnet och året. Olika delprocesser behöver värme av olika temperatur. Några processer behöver även ånga för att klara produktionen. Detta kan vi hantera genom att tillsammans med dig skräddarsy energitillförseln för just din verksamhet.

Vi är öppna för olika typer av avtal mellan dig och oss. Vi kan ta på oss att leverera all din värme via ledningsanslutningar, vi kan uppföra produktionsanläggningar på eller i anslutning till din fastighet och vi kan också teckna samarbetsavtal eller ingå partnerskap i olika former. Med några kunder har vi tecknat avtal om att köpa deras restprodukter (biobränsle) som vi själva kan använda som bränsle i våra pannor.

Intresserad av fjärrvärme?

Kontakta vänligen kundservice så hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på respektive ort. På så sätt kan du få information om hur vi kan hjälpa just dig och din verksamhet.

E-post: 
Tel: 020-802 800