Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Kommuner

Vi tar ett samlat grepp över kommunens värmeleveranser.

Kommunala verksamheter har stora värmebehov. På de platser som vi är etablerade, levererar vi fjärrvärme till olika kommunala fastigheter som bibliotek, kontor, skolor, sjukhus, badhus och bostäder. Vi träffar årligen de kommunala företrädarna för att diskutera bland annat avtalsfrågor och förändrade behov. På så sätt kan vi hjälpa kommunen att få ett samlat grepp över sin värmeförsörjning samtidigt som vi tar ansvar för att se till att det fungerar.

Fördjupat samarbete

Vi är öppna för samarbete med kommunerna på de platser där vi har eller planerar verksamhet. Vi deltar gärna i diskussioner om hur vi kan hjälpa till med värmeförsörjningen när tätorten växer och hur dagens värmeförsörjning kan förbättras och miljöpåverkan minskas.

Vår ambition är att fortsätta att växa dels genom att fortsätta att utveckla våra befintliga nät, dels genom förvärv. Vi är också öppna för dialog om nyetablering på orter som idag saknar befintligt fjärrvärmesystem. När vi etablerar oss gör vi det för att förvalta och vidareutveckla verksamheten på lång sikt. 2020 driftsätter vi tillsammans med kommunen ett helt nytt fjärrvärmesystem på Ekerö.

När vi vidareutvecklar verksamheten tittar vi alltid på hur vi kan förbättra värmekvaliteten, leveranssäkerheten och miljöprestandan och samtidigt på hur priset långsiktigt kan hållas konkurrenskraftigt gentemot andra uppvärmningsalternativ.

När vi investerar i våra verksamheter gör vi det utifrån de lokala förutsättningarna och inom samma tidshorisont som den kommunala planeringen. För större investeringar räknar vi på 30 års sikt. Lika självklart som det är för de kommunala företrädarna att säkerställa en fungerande och tidsenlig värmeförsörjning, lika självklart är det för oss att bygga en solid och långsiktig bas för vår vidare verksamhet.

Intresserad av fjärrvärme?

Kontakta Henrik Rosengren för diskussioner om hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet.

Telefon: +46 70 680 07 01
E-post: henrik.rosengren@vasavarme.se

Du kan också höra av dig till vår kundtjänst för att få hjälp att komma i direktkontakt med Henrik Rosengren.

E-post: 
Tel: 020-802 800