Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Betalning och villkor

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring betalning, fakturering och villkor. Våra avtalsvillkor finns att läsa och ladda ner här till höger.

Fakturering och betalning

Vi fakturerar dig månadsvis. Du har 30 dagar på dig (från fakturadatum) innan din faktura ska vara betald.

Om du inte meddelat oss annat, så får du dina fakturor som pappersfaktura i brevlådan. Om du vill, kan du istället få dina fakturor med e-post. Hör av dig till kundtjänst om du vill ha dina framtida fakturor som e-post.

Vi kan idag inte erbjuda e-faktura, men räknar med att detta ska bli möjligt under 2020.

Du kan välja att betala med autogiro. Du kommer då även i fortsättningen att få dina fakturor skickade till dig. Skillnaden är att det fakturerade beloppet betalas automatiskt på förfallodagen. Bekräftelse på betalningen får du på kontoutdraget från din bank. På så sätt riskerar du inte att missa dina betalningar. Om du är intresserad, behöver du bara skriva ut, fylla i och signera blanketten för din ort och skicka den till vår kundservice:

Kontakta kundservice om du vill säga upp dina framtida autogiro-betalningar, så hjälper vi dig med detta.

På din faktura

På din faktura hittar du information om din förbrukning samt fakturerad fast och rörlig avgift. Här ser du också när din faktura ska vara betald.

Ibland anges ”Preliminär energi” på din faktura. Det betyder att mätarställningen är beräknad utifrån hur mycket energi som borde ha förbrukats i din fastighet då värmemätaren inte fungerat, eller annat avläsningsfel har uppstått. Vi korrigerar vid nästkommande fakturering om avläsningen fungerat.

”Senaste avläsning” betyder att mätarställningen är avläst och står för faktisk energianvändning.

Genom att logga in på mina sidor, kan du se bland annat dina fakturor och din energiförbrukning.

Avtalsvillkor

Vasa Värme tillämpar de avtalsvillkor som Energiföretagen Sverige och Konsumentverket har förhandlat och kommit överens om. Det är olika villkor för konsumenter (privatpersoner) och näringsidkare. Här kan du ladda ner och läsa gällande avtalsvillkor:

Dessa villkor följer Fjärrvärmelagens krav.

Som kund hos oss har du enligt dessa villkor normalt 3 månaders uppsägningstid.

Om det sker ändringar i avtalsvillkoren så ska dessa meddelas senast två månader före den dag de börjar gälla. Vid förändring av avtalsvillkor som är till ensidig nackdel för dig som kund, har du rätt till förhandling kring villkoren. Begäran om förhandling ska skickas in inom tre veckor från det att du har meddelats om förändringen.

Oberoende rådgivning

Om du av någon anledning inte är överens med oss, så kan du kontakta Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Här är det kostnadsfritt för dig som konsument att få oberoende råd och upplysningar när det gäller konsumenträtt på fjärrvärmemarknaden.

Du kan också vända dig till din kommunens oberoende energi- och klimatrådgivare för kostnadsfri rådgivning.

Förhandling och medling

Som kund har du enligt Fjärrvärmelagen rätt till förhandling om du inte accepterar avtalsvillkoren eller priset. Begäran om förhandling görs till oss på kundservice och ska ske inom tre veckor från dagen om underrättelse om villkorsändring.

Skulle vi inte komma överens har både du, som kund och vi, som leverantör, möjlighet att ansöka om medling hos Fjärrvärmenämnden. Ansökan om medling ska ha inkommit till Fjärrvärmenämnden inom tre veckor från den dag förhandlingen avslutades.

Fjärrvärmenämnden är tillsatt av Energimarknadsinspektionen för att sköta alla medlingsärenden. Läs mer vad som gäller vid medling på Fjärrvärmenämndens hemsida.

Begäran om förhandling kan beställas av oss på kundservice. Här kan du ladda ner blankett för ansökan om medling.