Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Betalning och villkor

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring betalning, fakturering och villkor. Våra avtalsvillkor finns att läsa och ladda ner här till höger.

Om du inte meddelat oss annat, så får du pappersfakturor i din brevlåda. Du kan istället välja att få dina fakturor med e-post, som e-faktura eller betala med autogiro.

Vi fakturerar dig månadsvis. Du har 30 dagar på dig (från fakturadatum) innan din faktura ska vara betald.

Pappers- och e-postfaktura

Om du inte meddelat oss annat, så får du pappersfakturor i din brevlåda. Hör av dig till kundservice om du istället vill att vi skickar dina framtida fakturor som pdf via e-post.

Autogiro

Du kan välja att betala med autogiro. Du kommer då även i fortsättningen att få dina fakturor skickade till dig (antingen som pappersfaktura eller med e-post). Skillnaden är att det fakturerade beloppet betalas automatiskt på förfallodagen. Bekräftelse på betalningen får du på kontoutdraget från din bank. På så sätt riskerar du inte att missa dina betalningar.

Om du är intresserad av autogiro behöver du bara skriva ut, fylla i och signera blanketten för din ort och skicka den till kundservice:

Kontakta kundservice om du vill säga upp dina framtida autogirobetalningar, så hjälper vi dig med detta.

E-faktura

Våra kunder kan få e-faktura. Ansökan gör du via din internetbank.

E-faktura skickas till din internetbank. Du ser den när du är inloggad. Alla uppgifter som OCR-nummer, förfallodatum, bankgironummer och belopp är redan ifyllda.

Med några enkla klick kan du granska och godkänna fakturan för betalning. Du kan välja mellan att godkänna varje faktura för sig eller automatisk betalning. Du kan välja vilket datum du vill att fakturan ska betalas. Automatisk betalning görs vanligtvis på förfallodagen. Dessa inställningar kan ändras när du så önskar.

Bankerna erbjuder att du får ett SMS eller e-post varje gång det kommer in en ny faktura till din internetbank. Tänk på att ha registrerat och uppdaterat rätt telefonnummer och e-postadress.

Så här gör du för att skaffa e-faktura:

Du kan få e-faktura från Vasa Värme genom din internetbank. Tänk på att de flesta internetbanker har en ”live-chat” som snabbt kan hjälpa dig att hitta rätt om du inte vet hur du ska göra. Du måste vara inloggad för att kunna starta en ”live-chat” med bankens personal.

Så här gör du:

  1. Om du idag får faktura med e-post av oss, så måste du som första åtgärd kontakta kundservice för att ta bort detta (Om du idag får pappersfaktura behöver du inte meddela kundservice).
  2. Logga in på din internetbank.
  3. Hitta funktionen för ”e-faktura”.
  4. Under funktionen för ”e-faktura” kan du söka efter efter företag som tillhandahåller e-faktura. Här letar du efter ”Vasa Värme”.
  5. När du hittat ”Vasa Värme” så anmäler du elektroniskt att du vill få e-faktura från oss.
  6. Om du fortsatt får pappersfaktura efter din anmälan till e-faktura, så ber vi dig att kontakta kundservice för uppdatering av dina kontaktuppgifter.
På din faktura

På din faktura hittar du information om din förbrukning samt fakturerad fast och rörlig avgift. Här ser du också när din faktura ska vara betald.

Ibland anges ”Preliminär energi” på din faktura. Det betyder att mätarställningen är beräknad utifrån hur mycket energi som borde ha förbrukats i din fastighet då värmemätaren inte fungerat, eller annat avläsningsfel har uppstått. Vi korrigerar vid nästkommande fakturering om avläsningen fungerat.

”Senaste avläsning” betyder att mätarställningen är avläst och står för faktisk energianvändning.

Genom att logga in på mina sidor, kan du se bland annat dina fakturor och din energiförbrukning.

Avtalsvillkor

Vasa Värme tillämpar de avtalsvillkor som Energiföretagen Sverige och Konsumentverket har förhandlat och kommit överens om. Det är olika villkor för konsumenter (privatpersoner) och näringsidkare. Här kan du ladda ner och läsa gällande avtalsvillkor:

Dessa villkor följer Fjärrvärmelagens krav.

Som kund hos oss har du enligt dessa villkor normalt 3 månaders uppsägningstid.

Om det sker ändringar i avtalsvillkoren så ska dessa meddelas senast två månader före den dag de börjar gälla. Vid förändring av avtalsvillkor som är till ensidig nackdel för dig som kund, har du rätt till förhandling kring villkoren. Begäran om förhandling ska skickas in inom tre veckor från det att du har meddelats om förändringen.

Oberoende rådgivning

Om du av någon anledning inte är överens med oss, så kan du kontakta Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Här är det kostnadsfritt för dig som konsument att få oberoende råd och upplysningar när det gäller konsumenträtt på fjärrvärmemarknaden.

Du kan också vända dig till din kommunens oberoende energi- och klimatrådgivare för kostnadsfri rådgivning.

Förhandling och medling

Som kund har du enligt Fjärrvärmelagen rätt till förhandling om du inte accepterar avtalsvillkoren eller priset. Begäran om förhandling görs till oss på kundservice och ska ske inom tre veckor från dagen om underrättelse om villkorsändring.

Skulle vi inte komma överens har både du, som kund och vi, som leverantör, möjlighet att ansöka om medling hos Fjärrvärmenämnden. Ansökan om medling ska ha inkommit till Fjärrvärmenämnden inom tre veckor från den dag förhandlingen avslutades.

Fjärrvärmenämnden är tillsatt av Energimarknadsinspektionen för att sköta alla medlingsärenden. Läs mer vad som gäller vid medling på Fjärrvärmenämndens hemsida.

Begäran om förhandling kan beställas av oss på kundservice. Här kan du ladda ner blankett för ansökan om medling.