Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Våra priser tål att jämföras!

2020 betalar du som kund från 85 öre/kWh (inkl. moms) upp till drygt 1 kr/kWh (inkl. moms) för den fjärrvärme som du får från oss. Den lägre prisgränsen gäller större kunder som kan utnyttja vår storkundsrabatt. De högre priserna betalar villaägare med låg förbrukning. I dessa priser är även de fasta avgifterna inräknade.

Våra fjärrvärmepriser står sig väl om man jämför med alternativa uppvärmningsformer som pelletspannor och värmepumpar. Våra priser tål också att jämföras med genomsnittspriset för fjärrvärme i Sverige.

Vår filosofi är att varje fjärrvärmenät ska bära sina egna kostnader. Det innebär att priset varierar något från ort till ort.

Prismodellen

Vår prismodell för villakunder är enkel och består av en fast och en rörlig del. Vi utgår alltid ifrån att det kommande året är ett normalår när vi fastställer nästa års priser.  

Prismodellen för övriga fastigheter bygger på samma princip men här baseras den fasta avgiften på förra vinterns faktiska förbrukning som dessutom normalårskorrigeras. På så sätt jämnar vi ut uppvärmningskostnaderna för våra större kunder mellan kalla och varma vintrar.

För dig som är extra intresserad att i detalj förstå hur våra prismodeller är konstruerade, har vi tagit fram två dokument:

Förklaring av Vasa Värmes prismodell för villor (PDF)
Förklaring av Vasa Värmes prismodell för övriga fastigheter (PDF)

Dessa priser har tagits ur våra EIFS-rapporter som årligen tas fram i enlighet med Energimarknadsinspektionens föreskrifter.