Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Vanliga frågor

Om fjärrvärme

Information om vad fjärrvärme är och hur det fungerar hittar du under om fjärrvärme och varför fjärrvärme.

Avbrott och driftstörningar

Information om avbrott och driftstörningar hittar du under driftinformation.

Tekniska frågor

Information om tekniska frågor som rör ditt vattenburna uppvärmningssystem hittar du under tips och trix. Här är svar kring frågor som vi ofta får:

Leverans även när det är riktigt kallt

Fjärrvärmen är nog den mest tillförlitliga värmekällan som går att få – vi har sällan störningar. Med hjälp av reserv- och spetslastpannor säkerställer vi att vi kan leverera även när det är som kallast. Om vi får driftstopp på någon panna, så finns det andra pannor i reserv.

Vem äger och ansvarar för fjärrvärmecentralen och ledningar?

Det är du som kund som äger och ansvarar för fjärrvärmecentralen i din fastighet. Du äger och ansvarar även för ledningen från avstängningsventilen innanför husgrunden. Vasa Värme äger och ansvarar för ledningarna fram till och med avstängningsventilerna samt även fjärrvärmemätaren.

Tillsyn av fjärrvärmecentralen

Om du tecknat serviceavtal med oss så tar vi ansvar för tillsyn och service av din fjärrvärmecentral.

Fjärrvärmecentralen behöver normalt sett väldigt lite underhåll, men det är ändå bra att regelbundet titta till centralen även om du har tecknat serviceavtal med oss. Läs av tryck, temperaturer och energiförbrukning. Kontrollera även att pumpar och ventiler fungerar som de ska.

Hur kan jag få min fjärrvärmecentral servad eller reparerad?

Kontakta oss på kundservice så hjälper vi dig.

Att ansluta sig till fjärrvärme

Information om hur det går till att ansluta sig till något av våra fjärrvärmesystem hittar du under varför fjärrvärme. Nedan finner du svar på vanliga frågor vi får:

Behövs varmvattenberedare om jag skaffar fjärrvärme?

Nej. Om du skaffar fjärrvärme behöver du ingen varmvattenberedare. Med fjärrvärme får du obegränsad och direkt tillgång till fräscht varmvatten.

Kan jag få fjärrvärme?

Du kan ansluta dig till något av våra fjärrvärmesystem om din fastighet ligger där vi finns och om du har ett vattenburet uppvärmningssystem. Skicka en intresseanmälan så hör vi av oss och berättar mer. Du kan även kontakta oss på kundservice.

Kan jag få avdrag för installation och reparation av min fjärrvärme?

Som privatperson kan du få ROT-avdrag för installation av fjärrvärme. Du kan även få detta för reparation och förändring av ditt vattenburna uppvärmningssystem. Var uppmärksam på att dessa regler kan ändras.

Ägarbyte och uppsägning

Anmäla ägarbyte av fastighet med fjärrvärme

Om du har sålt eller kommer att sälja din fastighet, måste en blankett för ägarbyte fyllas i av dig och skickas till kundservice.

Uppsägning

Enligt våra allmänna villkor har du normalt 3 månaders uppsägning av ditt fjärrvärmeavtal. Din uppsägning gör du skriftligen eller muntligen till kundservice.

Faktura och betalning

Information om faktura och betalning hittar du under betalning och villkor

Priser

Information om våra priser och vår prismodell hittar du under priser. Nedan finner du svar på vanliga frågor vi får:

Hur prissätts fjärrvärme?

Fjärrvärmepriset varierar från ort till ort eftersom de speglar våra faktiska kostnader på orten. Våra årsvisa prisjusteringar styrs till stor del av faktorer som konjunktur, inflation och bränsleprisutveckling.

Vi strävar efter att ha en långsiktigt stabil prisutveckling och ett konkurrenskraftigt pris i jämförelse med alternativen till fjärrvärme.

Hur konkurrenskraftig är fjärrvärme?

Fjärrvärme är både en ekonomiskt och miljömässigt fördelaktig investering. Eftersom värmen produceras i ett centralt värmeverk blir produktionen effektiv vilket bidrar till att kostnaden kan hållas nere. Majoriteten av flerbostadshus använder fjärrvärme för att det är det bästa alternativet. Även villakunder upplever det som ekonomiskt fördelaktigt över tiden.

Är fjärrvärme ett monopol?

Fjärrvärme är inget regelrätt monopol. Det finns fler olika aktörer på marknaden, men oftast bara en fjärrvärmeleverantör per ort.

Som fjärrvärmekund är du inte låst till endast fjärrvärme, utan kan komplettera med ett annat uppvärmningsalternativ och du kan även säga upp ditt avtal med tre månaders uppsägningstid.

Lagar, regler och konsumenthjälp

Information om lagar, regler och konsumenthjälp hittar du under betalning och villkor.

Hantering av personuppgifter

Information om hur vi behandlar alla dina personuppgifter hittar du under behandling av personuppgifter.

Kontakta oss

För mer information eller om du har andra frågor, kontakta oss på Kundservice.