Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Vasa Värme förvärvar Processtecs värmeanläggning i Edsbyn

Avtal har undertecknats om att Vasa Värme förvärvar Processtecs värmeanläggning i Edsbyn.

Anläggningen som förvärvats är sammankopplad med det fjärrvärmenät som Vasa Värme äger och driver i Edsbyn. Vasa Värme äger och driver dessutom ytterligare en värmeanläggning på orten. Huvuddelen av den fjärrvärme som Vasa Värme förser Edsbyn med, har under de senaste åren dock köpts in från den anläggning som nu förvärvats från Processtec.

”Det här är ett logiskt förvärv” säger Lars Strömberg, VD och styrelseordförande i Vasa Värme Holding AB och fortsätter: ”Nu kan vi förenkla hur vi samordnar produktion och biobränsleinköp. Förvärvet innebär framför allt vi nu tar ett samlat grepp om hur vi vidareutvecklar verksamheten i Edsbyn.”

Verksamheten vid anläggningen kommer att fortsätta som förut. Varken Vasa Värmes anställda eller Processtecs anställda påverkas av förvärvet. Precis som tidigare kommer anläggningen att eldas med samma biobränsle och Edsbyborna få samma värme. Skillnaden är att Vasa Värme köper drift och underhållstjänster att från Processtec. Tidigare köpte Vasa Värme värmeenergi.

Vasa Värme tar över anläggningen den 1 juni 2019.

Pressmeddelande (PDF)

27 Maj 2019 Pressmeddelande