Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Vår verksamhet 2018

Vasa Värme har idag publicerat rapporten ”Vår verksamhet 2018”. I rapporten över 2018 har vi lagt fokus på att presentera företaget och hur vi ser på verksamheten – både idag och på lite längre sikt.

Under våren 2019 intervjuade vi några av våra kunder och frågade dem hur de ser på vår fjärrvärme och vilka förväntningar de har på oss i framtiden. Dessa kundintervjuer finns att läsa i rapporten. Här kan du också läsa om hur en av våra partners ser på samarbetet med oss.

”Vår affärsidé är att äga och vidareutveckla fjärrvärmen på små och medelstora orter runt om i Sverige. Vårt engagemang är långsiktigt. Vi bygger upp och vidareutvecklar verksamheten utifrån de lokala förutsättningar som gäller på respektive ort” säger VD Lars Strömberg och fortsätter:

”Vi menar allvar när vi säger att vi både vill och kan förse fler orter med biobränslebaserad, kostnadseffektiv och leveranssäker fjärrvärme. Med vår finansieringsmodell och prisfilosofi har vi visat att vår fjärrvärme är konkurrenskraftig och att våra kunder får en prisvärd uppvärmning. Du som läser rapporten kommer tydligt att se att fjärrvärme har en fortsatt viktig roll i den svenska energiförsörjningen och att den är en viktig pusselbit för att Sverige ska kunna nå sina hållbarhetsmål.”

Rapporten innehåller viktiga finansiella nyckeltal samt även signifikant hållbarhetsdata. Rapporten ”Vår verksamhet 2018” är ingen årsredovisning och heller inte någon hållbarhetsredovisning.

Alla våra årsredovisningar sedan starten 2014 finns att tillgå via Bolagsverket.

Du kan ladda ned rapporten via länken nedan:
Vår verksamhet 2018 (PDF)

17 Jun 2019 Nyheter