Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Har du problem med imma på fönstren?

Imma är fukt som kondenserar på det kalla glaset i dina fönster och den kommer nästan alltid inifrån huset. Fukten tillförs inomhusluften när du duschar, kokar vatten och när du andas. Ju fler människor i ett utrymme, desto mer fukt tillförs inomhusluften.

All luft innehåller fukt i form av ånga. Luften kan innehålla mer fukt när den är varm än när den är kall. Det är därför som det bildas dagg och dimma. Det är också därför som det kan bildas imma när varm luft möter kalla ytor.

Problem med imma är vanligare i tvåglasfönster än de bättre isolerande treglasfönstren. Om du har ett treglasfönster och fått in fukt i isolerglaskassetten så finns det bara en sak att göra. Isolerglaskassetten måste då bytas ut mot en ny (som oftast kan sättas in i den befintliga fönsterbågen).

Imma mellan fönsterglasen

Om du får imma mellan fönsterglasen kan det bero på att fönstret inte är tätt. Problemet är störst under vintern när det är kallt ute. Det första du bör göra är då att se över tätningslisterna (som sitter mellan karmen och innerbågen). Om dessa inte håller tätt så läcker den varma, fuktiga inomhusluften in mellan glasen. Det kalla ytterglaset gör att vatten kondenserar på glaset.

Du kan även få imma mellan inner- och ytterbåge i dina fönster i samband med kraftigt regn. Det beror på att regnvatten samlas mellan karm och båge. Den varmare luften i fönstret (och även fönsterbåge och -karm) värmer upp vattnet som först förångas och sedan kondenserar på det kalla glaset.

Imma mellan glasen torkar ut när det blåser utomhus eftersom det leder till forcerad, naturlig luftcirkulation av torr utomhusluft mellan glasen.

Imma på insidan av fönstret

Om du enbart har imma på insidan av fönstret så vet du att fönstret är tätt. Då är problemet vanligen att du antingen har otillräcklig ventilation eller att det av någon anledning blivit en så kallad kallsänka vid just det fönster där imman ofta bildas.

I kök och badrum är det svårt att undvika imma på fönsterglasen även om du har köksfläkt och badrumsfläkt installerad. Detta gäller speciellt vintertid. Med bra ventilation försvinner dock imman snabbt efter det att du avslutat duschen eller matlagningen. Du kan skynda på processen genom att ställa fönstret på glänt under några minuter.

Med radiatorerna placerade direkt under fönstren minskar du risken för imma på glasen. Om du trots detta har problem med imma vid dessa fönster, beror det oftast på att du gjort något som begränsar luftflödet runt radiatorn. Det kan vara att du har ställt en soffa direkt upp mot radiatorn, eller brukar lägga kläder (och annat) i fönsterkarmen.

Imma är inte ovanligt på högt placerade fönster i trapphallar. Det beror dels på att varm luft söker sig uppåt och att det vanligen inte finns plats för en radiator i trappan. Därför blir glaset extra kallt på just denna typ av platser. Luftflödet kan bli stort om trapputrymmet är stort och öppet. Innehåller luften mycket fukt så kan därmed ansenliga mängder bildas på glasen. Förbättrad ventilation löser ofta problemet.

09 Sep 2019 Tips och Trix