Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

När tittade du senast till ditt expansionskärl?

Om du bor i ett äldre hus så är det möjligt att du fortfarande har ett så kallat expansionskärl på vinden. Detta behöver man kontrollera lite då och då för att säkerställa att det inte läcker eller riskerar att börja läcka.

Om du får en läcka på vinden så märker du inte av det förrän vattnet tagit sig genom bjälklag och det börjar droppa från innetaket. Om det väl gått så långt så kan du drabbas av en kostsam sanering och renovering.

Vi rekommenderar därför att du gör till vana att en gång om året gå upp på vinden för att se om ditt expansionskärl börjar visa tecken på att behöva bytas ut. Detta kan vara svårt, eftersom kärlet ofta isolerats med mineralull. Mineralullen måste avlägsnas för inspektion. Titta särskilt efter fukt och rostskador i svetsskarvar och röranslutningar. Sätt tillbaka isoleringen efter inspektion.

Vad är ett expansionskärl?

Det vattenburna systemet fungerar bäst när det inte finns någon luft i rör och radiatorer. Vatten ändrar sin densitet när temperaturen ändras, vilket gör att vattenvolymen expanderar när vattnet värms upp. För att hantera detta, installerade man förr ett expansionskärl på vinden.

Expansionskärlet är kopplat till det vattenburna värmesystemet och har också ett breddavlopp och (ofta) ett luftningsrör. När vattnet blir varmt och expanderar, höjs nivån i expansionskärlet. Blir nivån alltför hög så rinner vattnet ut via breddavloppet och leds via ett eget rör oftast till en golvbrunn i källaren eller på bottenplan.

Expansionskärlet ska också säkerställa att det vattenburna värmesystemet är trycksatt. Ett trycksatt system minskar risken för att det bildas luftfickor. Luftfickor begränsar vattenflödet i rören och ut till radiatorerna. Dåligt vattenflöde gör att radiatorerna inte blir lika varma som de annars skulle blivit.

Expansionskärlet måste vara placerat ovanför den högst belägna radiatorn i byggnaden för att den ska fungera. Därför är de placerade på vinden.

I stora fastigheter kan det finnas flera expansionskärl. I vanliga villor finns det bara ett expansionskärl.

Alternativet heter tryckkärl eller tryckklocka

Numera installerar man vanligen ett tryckkärl eller en tryckklocka istället för det tidigare så vanliga expansionskärlet. Tryckklockan brukar man sätta i närheten av fjärrvärmecentralen (eller värmekällan).

Vid installation är den luftfyllda tryckklockan förtryckt. Luftkudden inne i tryckklockan fungerar därför likadant som expansionskärlet. Den säkerställer att systemet är trycksatt och när vattnet expanderar så ökar trycket inne i klockan.

En stor fördel med tryckklockan är att man placerar den så att den är synlig. Skulle den börja läcka, så ser man det normalt ganska snabbt. Eftersom den ofta sitter i ett rum med golvbrunn kan eventuella vattenskador undvikas.

Tänk på att tömma expansionskärlet på vatten och att koppla ifrån tillhörande röranslutningar i samband med byte till tryckklocka. Framförallt rören kan vara svåra att avlägsna eftersom de kan ligga gömda i väggarna. Tömda och frånkopplade rör gör ingen skada på din fastighet.

11 Sep 2019 Tips och Trix