Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Är dina radiatorer kalla?

Om alla dina radiatorer är kalla ska du först kontrollera att din fjärrvärmecentral är i drift och inga uppenbara fel har uppstått.

Om den inte levererar varmt vatten på utgående ledning till radiatorkretsen (som förser dina radiatorer med värme) har du ett fel på fjärrvärmecentralen. Om felet kvarstår bör du kontakta kundservice eller göra en felanmälan.

Om flera radiatorer känns kallare än förväntat kan det bero på att du har får lågt tryck i ditt system och/eller luft i en eller flera radiatorer. Du bör då lufta dina radiatorer och fylla på nytt vatten till rekommenderat tryck. Det rekommenderade trycket står inställt på din fjärrvärmecentral. Alltför lågt tryck ökar risken för luftfickor i ditt vattenburna uppvärmningssystem. Luft försvårar varmvattenflödet genom ditt värmesystem.

15 Nov 2019 Tips och Trix