Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

"För oss har fjärrvärmen definitivt inneburit en standardhöjning"

SiS ungdomshem - Johannisberg i Kalix är ett av 23 statliga ungdomshem i Sverige.

Ungdomarna som bor här är pojkar mellan 16 och 21 år, som antingen placerats här av kommunen, som en tvångsåtgärd, eller för att de är dömda till sluten ungdomsvård. I dag finns det plats för 18 ungdomar, men man håller på att bygga ut med 16 nya platser.

Verksamheten bedrivs i lokaler som ägs och förvaltas av det statliga fastighetsbolaget Specialfastigheter, som är helt inriktat på säkerhetsfastigheter. Sedan ett knappt år tillbaka förser Vasa Värme lokalerna på området med värme och varmvatten.

- Förut fick vi värme från en pelletsanläggning inne på området. Men det var ganska krångligt. De som skötte anläggningen skulle släppas in och ut varje gång anläggningen skulle servas, fixas eller pelletsen skulle fyllas på, säger Niclas Boström som är avdelningsföreståndare på SiS ungdomshem - Johannisberg.

Fjärrvärme – för säkerhets skull

När avtalet med den tidigare leverantören gick ut bestämde fastighetsägaren sig för fjärrvärme från Vasa Värme.

- Det var ett mycket bra beslut. Dels slipper vi en massa in- och utleveranser, dels är värmeförsörjningen mycket säkrare nu.

I en sådan här miljö, där många unga människor tillbringar sina dagar och nätter, går det åt mycket varmvatten. Alla störningar i leveranserna skapar problem för oss, säger Niclas Boström.

Det tog en dryg månad för Vasa Värme att dra ledningar och koppla in alla hus i området. Under tiden skötte pelletsanläggningen värmetillförseln.

- Övergången gick smidigt och vi har haft ett bra samtalsklimat med Vasa Värme under hela den här tiden. Nu har vi en stabil leverans och bra flöde av värme i alla hus. För oss har fjärrvärmen definitivt inneburit en standardhöjning, säger han.

 

13 Nov 2019 Kundberättelser