Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Har du problem med varmvattnet?

Ditt tappvarmvatten ska ge en jämn temperatur. Den rekommenderade temperaturen är 55 grader. Vid lägre temperatur riskerar du att legionella-bakterier kan börja växa. Vid högre temperaturer riskerar du att bränna dig.

Om du får ojämn temperatur från en enskild blandare, så är det normalt denna blandare som det är ”fel” på. Orsakerna kan vara många. Beläggningar och slitna packningar är vanliga orsaker. Kontakta din VVS-installatör om du upplever problemen så stora att de behöver åtgärdas.

Om det istället är så att du får ojämn temperatur i alla dina blandare, då är det troligare att felet är i din fjärrvärmecentral. Kontakta i så fall oss genom att göra en felanmälan.

Tänk på att det tar olika lång tid att få fram varmvattnet till dina blandare beroende på hur långa ledningar du har till varje enskild blandare. Tiden kan bli ännu längre om du har alltför grova ledningar eller om ledningarna är fulla av beläggningar på insidan. Kontakta din VVS-installatör om du upplever problemen så stora att de behöver åtgärdas.”

15 Nov 2019 Tips och Trix