Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Första spadtaget togs för det nya Värmeverket på Ekerö

Onsdagen den 4 mars 2020 tog Adam Reuterskiöld, kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun och Lars Strömberg, VD och styrelseordförande i Vasa Värme de första spadtagen för det nya biobränsleeldade värmeverket på Ekerö.

Efter att de symboliska spadarna lagts undan, påbörjades det riktiga markarbetet med att påla för värmeverkets bottenplatta. Adam Reuterskiöld fick prova på att sitta vid spakarna i pålningsmaskinen.

Vid ceremonin deltog totalt 15 representanter för Vasa Värme och Ekerö kommun. Utöver kommunstyrelsens ordförande, var även kommunala tjänstemän och representanter för några partier närvarande

”Det känns riktigt bra att vi har kommit så här långt med det här projektet – nu har vi inte långt kvar tills vi kan driftsätta denna för Ekerö viktiga infrastruktur” säger Adam Reuterskiöld, kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun och fortsätter: ”Det är flera år sedan vi började med de första förberedelserna och sedan dess är det många av våra dugliga medarbetare som gjort det möjligt att vi står här idag. Vi har en bred politisk förankring bakom målet att fortsätta locka fler människor till Ekerö och då behöver vi en miljöanpassad och väl fungerande infrastruktur för att lyckas.”

”Vi gläder oss åt samarbetet med Ekerö kommun. För ett bolag som jobbar med nåt så viktigt och grundläggande som värmeförsörjning, är det av yttersta vikt att vi planerar och driver verksamheten i samarbete med de kommunala företrädarna” säger Lars Strömberg, VD och styrelseordförande i Vasa Värme. ”Det tycker jag att vi båda har lyckats med här på Ekerö. Vi jobbar ju mot samma mål; att kunna erbjuda kommuninvånarna/kunderna en tillförlitlig, effektiv och klimatneutral värmeförsörjning till ett attraktivt pris.”

Även Henrik Rosengren, VD i Ekerö Vasa Värme, var på plats under dagen. Som VD i det lokala bolaget är han ansvarig för byggprojektet och den operativa verksamheten. Enligt Henrik Rosengren ”är det är alltid en speciell känsla när man börjar bygga själva värmeverket som ju är hjärtat i verksamheten. Det är här vi producerar den värme som vi sen pumpar runt till kunderna i och kring Ekerö centrum. Hittills har vi grävt ner ledningar i marken. Det är ett viktigt och tidskrävande arbete som både syns och även medför en del olägenheter. Men, när vi väl har återställt marken så ser man det inte alls. Värmeverket däremot, växer fram som ett synligt tecken på att även Ekerö har fått en miljövänlig och effektiv värmeförsörjning.”

Pressmeddelande 2020-03-06 (PDF)

Ekerö kommunstyrelses ordförande Adam Reuterskiöld och Vasa Värmes VD Lars Strömberg med spadarna beredda att ta de första spadtagen.
06 Mar 2020 Pressmeddelande