Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Vår verksamhet 2019

Vasa Värme har idag publicerat rapporten ”Vår verksamhet 2019”. I rapporten presenterar vi företaget och hur vi ser på verksamheten – både idag och på lite längre sikt.

Under våren 2020 intervjuade vi politiska företrädare, både på riksplanet och på de orter där vi har verksamhet. Vi frågade dem hur de ser på fjärrvärmen, dess framtida roll, utmaningar och möjligheter. Dessa intervjuer har legat till grund för några av artiklarna i rapporten. 

Rapporten innehåller viktiga finansiella nyckeltal samt även signifikant hållbarhetsdata. Rapporten ”Vår verksamhet 2019” är ingen årsredovisning och heller inte någon hållbarhetsredovisning.

Alla våra årsredovisningar sedan starten 2014 finns att tillgå via Bolagsverket.

Du kan ladda ned rapporten via länken nedan:

Vår verksamhet 2019 (PDF)

28 Maj 2020 Nyheter