Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Pannorna på plats på Ekerö

Torsdagen den 4 juni 2020 lyftes pannorna på plats på det nya värmeverket på Ekerö.

De två biobränslepannorna och en ytterligare en biolojepanna levererades och justerades in på plats invid Bryggavägen i närheten av reningsverket på Ekerö. Utöver själva pannorna, levererades även annan kringutrustning för bränsleinmatning, rökgasfläktar, rökgasrening och askutmatning. 

Arbetet vid värmeverket har pågått sedan mars 2020. Så sent som den 4 mars togs första spadtaget av kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld och Vasa Värmes VD Lars Strömberg. 

Arbetet fortsätter nu med att färdigställa värmeverket och att ansluta ytterligare kunder till fjärrvärmenätet som fortfarande byggs ut. Anslutna kunder kommer att få sin första fjärrvärmeleverans vintern 2020/2021. 

08 Jun 2020 Nyheter