Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Våra ägare

Vasa Värme ägs sedan sommaren 2020 av Solör Bioenergy Group. Som ledande aktör inom förnybar energi bedrivs trädbränslebaserad verksamhet på drygt 150 platser i Sverige och Norge. Här produceras och distribueras fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle.

Genom våra ägare har vi tillgång det kapital vi behöver, både för att utveckla våra befintliga system och för att investera i nya. Det betyder i klartext att vi själva kan styra över när och var vi ska investera. Det gäller nästan oavsett storlek på affären. I vår verksamhet, där investeringscyklerna löper över decennier, avgörs framgångarna av timing, tillgång till kapital, kompetens och erfarenhet.

Vi bygger ut våra fjärrvärmesystem på orter som växer. Är förutsättningarna de rätta ansluter vi även befintlig bebyggelse. Vi anlägger också helt nya fjärrvärmenät. Mellan 2014 och 2019 har vi investerat knappt 93 MSEK i befintliga och nya anläggningar. Vi är inte främmande för att ersätta äldre, centralt placerade värmeverk med nya på lämpligare platser.