Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Våra ägare

Vasa Värme ägs av europeiska och svenska pensionsfonder och försäkringsbolag som investerar långsiktigt. Våra ägare har investerat i förnybar energi runtom i Europa, huvudsakligen i bolag som producerar solenergi, småskalig vattenkraft och bolag som äger, driver och projekterar vindkraftparker.

Ägandet i Vasa Värme förvaltas av Asper som hjälper bland annat pensionsfonder att investera långsiktigt i hållbara företag inom energisektorn i Europa. Sedan 2004 har 2 miljarder euro investerats i drygt 70 energianläggningar. Aspers affärsidé är att stötta finansiering, uppbyggnad och vidareutveckling av verksamheter som bidrar till hållbar utveckling samtidigt som de kan ge varaktig, stabil avkastning.

Under 2016 gick Infranode in som delägare i Vasa Värme. Infranode har på kort tid etablerat sig som länk mellan å ena sidan institutionella fonder och andra investerare med långsiktig investeringsstrategi och å andra sidan olika intressenter inom infrastruktursektorn. Man har positionerat sig som en hållbar partner för den offentliga sektorns infrastrukturplaner och andra viktiga infrastrukturprojekt. Infranode är ett helsvenskt bolag som har satt ett särskilt fokus på den nordiska hemmarknaden.

Genom våra ägare har vi tillgång det kapital vi behöver, både för att utveckla våra befintliga system och för att investera i nya. Det betyder i klartext att vi själva kan styra över när och var vi ska investera. Det gäller nästan oavsett storlek på affären. I vår verksamhet, där investeringscyklerna löper över decennier, avgörs framgångarna av timing, tillgång till kapital, kompetens och erfarenhet.

Vi bygger ut våra fjärrvärmesystem på orter som växer. Är förutsättningarna de rätta ansluter vi även befintlig bebyggelse. Vi anlägger också helt nya fjärrvärmenät. Mellan 2014 och 2018 har vi investerat knappt 51 MSEK i våra befintliga anläggningar, vilket motsvarar drygt 40 procent av balansomslutningen 2018. Vi är inte heller främmande för att ersätta äldre, centralt placerade värmeverk med nya på lämpligare platser.

Sagt av våra ägare

Christian Doglia, Partner, Infranode

Christian Doglia, Partner, Infranode

Genom vårt ägande i bolag som Vasa Värme tillför vi medel till vidareutvecklingen av svensk infrastruktur. För våra ägare ger detta en långsiktig, stabil avkastning samtidigt som både vi och de känner att vi bidrar till den vidare samhällsbyggnaden.

Olivier Delpon De Vaux, Director, Asper

Olivier Delpon De Vaux, Director, Asper

Asper investerar i värdebaserade verksamheter som erbjuder stabil, långsiktig avkastning och som är miljömässigt, socialt och finansiellt hållbara. Under 10 år har vi framgångsrikt varit med och finansierat projekt och företag som lever upp till dessa kriterier. Vasa Värme är ett av dessa företag. Vi ser att de har potential att fortsätta vidareutvecklas och växa, ett arbete som vi stöttar och deltar i.