Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Hållbarhet i fokus

Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt. Vi har valt att arbeta i enlighet FN:s Agenda 2030, där energioptimering och klimatneutralitet har högsta prioritet. Vi använder ESG, Environmental and Social Governance, som verktyg för att mäta och följa upp vårt bidrag till utvecklingen.

I arbetet med ESG utgår vi ifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Vi låter oss inspireras av Global Compact och utgår från de förutsättningar som gäller för oss som relativt litet bolag. Det betyder att vi hela tiden driver på för att förbättra såväl vår egen verksamhet som förutsättningarna för våra kunder, anställda, grannar och andra intressenter. Detta gör vi framför allt inom följande tre områden: