Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Klimatet

Vår verksamhet har mycket liten påverkan på klimatet. Våra koldioxidutsläpp kommer främst från fjärrvärmeproduktion med olja, men även från våra arbetsfordon. Våra tjänsteresor med framförallt bil men även flyg bidrar ytterligare något. Våra koldioxidutsläpp från fjärrvärmeproduktion är små. Under ett normalår står biobränsle för 98-99 procent av vår produktion.

Vi använder våra äldre oljeeldade pannor som reserv och när de moderna, biobränsleeldade pannorna inte räcker till för att möta värmebehovet när det är riktigt kallt.

Det här har vi gjort

Sedan starten 2014 har vi ny- och återinvesterat i våra produktionsanläggningar vilket har lett till att vi idag kan använda en högre andel biobränsle i vår produktion av fjärrvärme.

Det här gör vi

I Kalix projekterar vi för en ny biobränslepanna som när den tas i drift 2021 kommer att möjliggöra en ännu högre andel biobränsle i värmeproduktionen. Den nya pannan är både större och effektivare än den äldre biobränslepanna som kommer att tas ut drift.

Även i Edsbyn projekterar vi för en helt ny biobränslepanna som även denna kommer att möjliggöra en ännu högre andel biobränsle i värmeproduktionen. Investeringsbeslut förväntas 2020.

På Ekerö bygger vi tillsammans med Ekerö kommun och med stöd av Naturvårdsverket ett helt nytt fjärrvärmesystem. När anläggningen tas i drift, senast 2021, kommer vi att erbjuda 100 procent biobränslebaserad fjärrvärme. Detta kan vi göra eftersom de reservpannor som vi bygger jämte de två biobränslepannorna, kommer att eldas med bio-olja.

Vi undersöker möjligheterna att använda bio-olja även på de andra orterna och vi tittar på förutsättningarna för att byta till klimatneutrala bränslen.

Vår inställning

Vi erbjuder biobränslebaserad fjärrvärme till en konkurrenskraftig kostnad. Avsikten är att bli klimatneutrala utan ökad kostnadsbelastning för våra kunder. Därmed skapar vi förutsättningar för våra kunder att hålla sin klimatbelastning på en låg nivå.

Vår avsikt är att bli klimatneutrala och vi arbetar löpande med att minska våra direkta utsläpp av koldioxid. Detta är ett långsiktigt arbete, som om det görs i samband med ny- och återinvesteringar i verksamheten, är kostnadseffektivt. Vi räknar med att vara klimatneutrala i god tid till dess att Sverige, enligt beslut i riksdagen, ska vara klimatneutralt, 2030.

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet