Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Lokal partner

Vår verksamhet är lokal och bedrivs utifrån de lokala förutsättningarna på respektive ort.

Fjärrvärmekunderna är vår viktigaste tillgång men vi ser också att vi har ett samhällsansvar. Fungerande system för energiförsörjning är en viktig pusselbit i ett samhälles utveckling. Detta är något som vi valt att ta fasta på. Vi vill vara en lokal aktör på de orter där vi finns. Vi tar en aktiv roll i vidareutvecklingen av ortens energiförsörjning och bidrar därmed till det vidare samhällsbyggandet.

Vi är därför inte rädda för att göra långsiktiga investeringar i våra anläggningar. Det rör sig om allt från nya biobränslepannor till nya ledningar för att ansluta fler kunder till fjärrvärmenäten. Sedan 2014 har vi gjort flera större investeringar i våra anläggningar.

Vår vision är att kunna erbjuda så många kunder som möjligt det vi är bäst på, nämligen ren och tillförlitlig fjärrvärme till ett konkurrenskraftigt pris. Allt till nytta för våra kunder men också för de samhällen där vi verkar.

Det här har vi gjort

Sedan starten har vi knutit till oss ett nätverk av lokala entreprenörer och leverantörer. Tillsammans med vår egen personal på orten kan vi därmed bedriva verksamheten med stark lokal förankring. Under 2019 handlades nästan allt bränsle  upp lokalt eller regionalt. Övrig upphandling gjordes nästan uteslutande lokalt.

Vi tittar på hur vi kan anlita utförare och leverantörer på de orter där vi har verksamhet även för Vasa Värmes gemensamma behov. När vi under 2019 arbetade fram denna webbplats, vasavarme.se anlitade vi Mirror – en firma med huvudsäte i Kalix. 

Det här gör vi

Vi undersöker löpande hur vi kan fördjupa och utöka vår lokala förankring. Vi initierar ständigt kontakt med presumtiva nya kunder för att diskutera hur vi kan hitta lösningar som kan gynna båda parter. Vi är alltid öppna för dialog med kommunen om hur vi kan bidra till ortens framtida utveckling.

Vår inställning

Fjärrvärme tillgodoser människors grundläggande behov och är en viktig del av den lokala infrastrukturen. Det lokala värmebehovet beror till stor del på de lokala förutsättningarna. Vi söker alltid hitta de lösningar som passar respektive ort.

I den operativa verksamheten anlitar vi alltid lokala entreprenörer och konsulter när vår egen personal inte räcker till. Så långt det är möjligt handlar vi upp biobränslet lokalt och använder andra lokala leverantörer.

Även för Vasa Värme-gemensamma projekt, utan direkt lokal förankring, undersöker vi utbudet av utförare och leverantörer på de orter där vi har verksamhet.

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet