Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Vår värdegrund

På Vasa Värme sätter vi kundernas behov och förväntningar i centrum. Vi söker dialog och samarbeten med näringslivet och det politiska styret i de kommuner där vi finns. Vår ambition är att tillföra värden, både till våra kunder och till de samhällen vi förser med fjärrvärme.

Vi vet vad en väl fungerande värmeförsörjning betyder – för den enskilda kunden och för kommunen som helhet. Därför arbetar vi nära kommunerna i frågor som rör hållbar utveckling, utbyggnad och tillväxt.

Vi präglas av vårt långsiktiga tänkande. När kommunerna investerar i fjärrvärme, gör de det för att trygga värmeförsörjningen på lång sikt. Vi arbetar utifrån samma tidsperspektiv, på minst 30 år.

Vi nöjer oss inte med att bara följa lagar och regler. Vi bygger verksamheten på en värdegrund som speglar dagens Sverige och som anpassar sig efter de politiska ambitioner som lagts fast, till exempel på miljö- och klimatområdet.

Vi tar vårt ansvar som arbetsgivare och driver aktivt arbetsmiljö- och arbetssäkerhetsfrågor. Jämställdhet och nolltolerans mot korruption är självklarheter. Vi har en CSR-policy och regler för etik och moral. Vi styr och följer kontinuerligt upp arbetet.

Det är viktigt för oss att våra anställda trivs och får möjlighet att utvecklas – både personligen och tillsammans med kollegor. Vi uppmuntrar dem att följa med i utvecklingen, så att de har kunskaper om det senaste inom sina respektive kompetensområden.

Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt. Ambitionen är att vi ska göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt. Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt miljöarbete för att ytterligare minska vårt klimatavtryck. 

Vi är en lokal partner till kommunen och det lokala näringslivet. Därför anlitar vi lokala entreprenörer och leverantörer så långt detta är möjligt. Vi ställer alltid upp för dialog om hur vi kan bidra till ortens vidareutveckling.

Hållbarhet i fokus

Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt. Läs om hur vi jobbar inom följande tre områden:

Miljön
Klimatet
Lokal partner