Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Här finns vi

Vasa Värme äger och driver idag fem värmeverk och fyra fjärrvärmenät på fem orter i Sverige. På Ekerö, som blir vår sjätte lokalisering, anlägger vi just nu ett helt nytt fjärrvärmesystem. Senast hösten 2021 kommer det fjärrvärmenätet att tas i drift.

Med biobränsle som huvudsakligt bränsle producerar och levererar vi årligen cirka 170 GWh värme till våra kunder.