Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Vasa Värme i Alfta

Alfta med sina knappt 2 500 invånare är präglat av jordbruk, närheten till skogen och älven Voxnan som rinner genom tätorten. Alfta är ett av de första områden som blivit utmärkt på kartorna i Hälsingland.

Den första källan till namnet Alfta är från 1178. I kyrkbyn har många stenåldersfynd påträffats. Från järnåldern finns spår i form av slagg och en järnugn efter älvens stränder. I trakten finns även en del gravar och gravfält. Väster om Alfta har det hittats vikingagravar och en skatt med arabiska silvermynt från 700-talet. I byn finner du den gamla kyrkan med delar från 1200-talet.

Vasa Värmes fjärrvärmenät i Alfta förser cirka 130 fastigheter med fjärrvärme. Bland kunderna finns industrier, kontor, flerfamiljshus och villor. Därmed förses en betydande del av tätortens invånare med värme från Vasa Värme.

Vid värmeverket finns en modern panna med i rökgaskondensor för eldning av fuktigt biobränsle. På så sätt hålls en hög verkningsgrad i anläggningen samtidigt som miljöpåverkan kan hållas låg. Vid värmeverket finns även en äldre olje-eldad panna som endast används som reserv och spetslast (när det är väldigt kallt).

Vid en mindre panncentral ("Timotej”) finns en mindre biobränslepanna.

Fakta

Under ett normalkallt år:

  • Levereras cirka 17 GWh fjärrvärme
  • Uppgår andelen biobränsle till drygt 96 procent

Fjärrvärmesystemet består av:

  • En biobränslepanna om 4 MW från 2004 med tillhörande rökgaskondensor om cirka 1 MW
  • En mindre biobränslepanna
  • En oljepanna om 6 MW från 1997 som endast används som reserv och spetslast
  • Ett 9 km långt fjärrvärmenät

Vill du ha fjärrvärme?

Skicka en intresseanmälan till oss

 

 

Läs mer om våra anläggningar