Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Vasa Värme i Edsbyn

Edsbyn med sina drygt 4 200 invånare är präglat av närheten till skogen och älven Voxnan som rinner genom tätorten. I Edsbyn med omnejd finns flera företag med koppling till skogen och träförädling samt även mekanisk industri.

Längs älven finns 10 mil naturskyddad outbyggd älvsträcka uppströms Edsbyn och inte långt härifrån ligger naturreservatet Hylströmmen som är södra Norrlands största obundna fors med 23 m fallhöjd på cirka 300 m längd. Norr om Edsbyn finner du Ekopark Grytaberg som 2008 fick status som kulturreservat.

Vasa Värmes fjärrvärmenät i Edsbyn förser cirka 310 fastigheter med fjärrvärme. Bland kunderna finns större industrier, en industripark, kontor, badhus, flerfamiljshus och villor. En betydande del av tätortens cirka 4 200 invånare får sin värme från Vasa Värme.

Vid ett värmeverk finns två pannor för biobränsleeldning. Vid detta värmeverk finns även två äldre pannor som drivs med olja. Dessa pannor används endast som reserv och spetslast (när det är väldigt kallt).

I ett andra värmeverk finns en biobränsleeldad panna som levererat värme till fjärrvärmenätet i Edsbyn sedan 2009.

Fakta

Under ett normalkallt år:

  • Levereras 30 GWh fjärrvärme
  • Uppgår andelen biobränsle i den totala fjärrvärmeproduktionen i Edsbyn till cirka 99 procent

Fjärrvärmesystemet består av:

  • 2 biobränslepannor om totalt 9 MW från 1995 och 1963. Den äldre pannan har byggts om och moderniserats under åren
  • 2 olje-eldade pannor om totalt 10 MW från 1994 och 1968 som endast används som reserv och spetslast
  • Ytterligare en 15 MW biobränslepanna som levererat värme sedan 2009.
  • Ett 19 km långt fjärrvärmenät

Vill du ha fjärrvärme?

Skicka en intresseanmälan till oss

 

 

Läs mer om våra anläggningar