Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Vasa Värme på Ekerö

Ekerö är en tillväxtkommun med runt 26 000 invånare. Här är det nära till storstaden samtidigt som du befinner dig omgiven av storslagen natur.  I kommunen hittar du också två världsarv – Birka Hovgården och Drottningholm.

Genom sin landsbygdskaraktär och närhet till storstaden Stockholm är trädgårds- och jordbruksnäringarna sedan länge en väsentlig del av näringslivet. Mälaröarna kallas gemensamt Stockholm trädgård. Ekerö kommun är fortfarande en relativt stor leverantör av grönsaker, frukter, blommor och jordbruksprodukter.

Vasa Värme och Ekerö kommun påbörjade under 2019 arbetet med att anlägga ett helt nytt fjärrvärmesystem i och kring Ekerö centrum. Projektet är delfinansierat av Naturvårdsverket med medel från Klimatklivet.

Ett biobränsleeldat fjärrvärmeverk anläggs i Brygga industriområde. Anläggningen dimensioneras för att kunna leverera värme till såväl befintliga som planerade fastigheter i och omkring Ekerö Centrum.

Parallellt anläggs ett helt nytt fjärrvärmenät. Fjärrvärmesystemet kommer att stå klart senast hösten 2021. De första kunderna kommer att få sin första leverans hösten 2020.

Det nybildade bolaget ägs till 65 procent av Vasa Värme och till 35 procent av Ekerö kommun. I samarbetsavtalet ingår årlig leverans av fjärrvärme till kommunen.

Fakta

Med start våren 2019 uppförs ett helt nytt fjärrvärmesystem i och kring Ekerö centrum. Anläggningen kommer att stå färdig för första leverans senast hösten 2021.

Anläggningen dimensioneras för att årligen:

  • Kunna leverera cirka 30 GWh fjärrvärme
  • Basera produktionen på 100 procent biobränsle

Anläggningen kommer att bestå av:

  • Ett värmeverk med två biobränslepannor om vardera 3,5 MW installerad effekt.
  • Ett fjärrvärmenät i och kring Ekerö centrum som i vid driftstart blir åtminstone 5 km långt.

Vill du ha fjärrvärme?

Intresseanmälan

Är du intresserad av att ansluta dig? Skicka in en intresseanmälan. Ett föranmält intresse innebär enbart att du är intresserad av att få höra mer om vårt erbjudande.

Intresseanmälan är på intet sätt förpliktigande.