Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Information om byggarbeten i och kring Ekerö Centrum

 

Vasa Värme anlägger tillsammans med Ekerö kommun nytt fjärrvärmesystem i och kring Ekerö centrum. Projektet är delfinansierat av Naturvårdsverket med medel från Klimatklivet.

Under 2019 och 2020 anlägger vi nytt fjärrvärmesystem på Ekerö

Våra nya fjärrvärmekunder kommer att få sin första leverans tidigast hösten 2020 och senast hösten 2021.

Som boende eller besökare i och kring Ekerö centrum kommer du att märka av byggarbetena på olika sätt enligt nedan. 

Fjärrvärmeledningar (våren 2019 – hösten 2020)

Mellan våren 2019 och hösten 2020 lägger vi fjärrvärmeledningar i marken. Arbetet kommer att märkas på följande sätt:

  • Fjärrvärmeledningarna läggs företrädesvis längs med befintliga gator och vägar för att framkomligheten ska påverkas så lite som möjligt. Framkomligheten begränsas dock av att grävmaskiner och andra fordon tar upp plats i körbanorna. 
  • På några platser måste vägbanan grävas upp för att fjärrvärmeledningen ska passera under vägen. Trafiken kommer då att ledas om med hjälp av skyltar. Vid större arbeten kan metallplåtar läggas ut som temporära ”broar” över de hål som vi grävt i vägbanan. 
  • Viss trafik av arbetsfordon till, från och genom Ekerö centrum för leverans av framför allt fjärrvärmeledningar och borttransport av schaktmassor.

Markarbeten vid värmeverket (vintern 2019/2020) 

Under vintern 2019/2020 utförs markarbeten för det biobränslebaserade värmeverket som ska uppföras i Brygga industriområde. Arbetet märks på följande sätt: 

  • Pålning och grävarbeten dagtid. 
  • Viss byggtrafik när schaktmassor avlägsnas och material för grundläggning transporteras till platsen. 

Uppförande av värmeverket (våren 2020) 

Våren 2020 börjar vi bygga värmeverket. Arbetet märks på följande sätt: 

  • Viss byggtrafik i samband med leverans av utrustning till det framtida värmeverket. 
  • Byggarbeten dagtid. 
Panna 2 passas in på värmeverket vid Bryggavägen i början av juni 2020.
Pålningsmaskin vid värmeverket längs Bryggavägen
Pålningsmaskin vid värmeverket intill Bryggavägen

Här arbetar vi sommaren 2020

De flesta ledningsdragningarna i och kring Ekerö centrum är nu färdiga. Under sommaren 2020 fortsätter arbeten  väster om Ekerövägen samt vid Tegelbruksvägen/Pråmvägen. Detta innebär att framkomligheten under vissa perioder kan vara begränsad.

Under sommaren fortsätter att bygga det nya värmeverket vid Bryggavägen. Vid några tillfällen kan framkomligheten tillfälligt begränsas när pannor och annan större utrustning sätts på plats. 

• • •

Hör gärna av dig till kundservice på telefon 020-802 800 eller via mail till kundservice@vasavarme.se, om du har några frågor eller funderingar.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter under byggtiden.