Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Vasa Värme i Kalix

Kalix kommun har drygt 16 000 invånare. Här får du kraft av storslagen natur och en unik närhet till skärgård och älv. Kalixälven, som är en av Sveriges fyra skyddade nationalälvar rinner fri, kraftfull och vild ner till mötet med Bottenvikens bräckta havsvatten.

Kalix är känt världen över för sin exklusiva löjrom som utvinns ur siklöjan som fiskas i fjärdarna runt Kalix varje år.

Näringslivet i Kalix är brett och präglas av uthållig tillväxt där företag i både tillverkande industri och tjänstesektor expanderar. Industrins tillväxt sker främst inom verkstadsindustri och elektronikindustri.

Här förser Vasa Värme cirka 550 fastigheter i Kalix med fjärrvärme, varav 360 är villor. Därmed täcker vi 80 procent av Kalix tätorts värmebehov. Nya kunder ansluter sig årligen till vårt nät som är under ständig utbyggnad.

Vårt värmeverk

I värmeverket producerar vi fjärrvärme med biobränsle som i huvudsak är lokalt. Vid anläggningen finns också en ackumulatortank som används för att korttidslagra producerad värme. Därmed kan produktionen optimeras till hög kostnadseffektivitet och lägre miljöpåverkan.

I två rökgaskondensorer tillvaratas den sista energin ur rökgaserna. På så sätt utnyttjas biobränslets energiinnehåll optimalt.

2014 investerade vi i en ny biobränsleeldad vilket ledde till en minskad oljeförbrukning med cirka 500 m3 olja per år. Biobränsleaskan från förbränningen används att täcka gamla deponier.

Verksamheten i Kalix startade på tidigt 1980-tal. De ursprungliga oljeeldade pannorna används idag endast som reserv och spetslast (när det är väldigt kallt).

Fakta

Under ett normalkallt år:

  • Levereras cirka 70 GWh fjärrvärme
  • Uppgår andelen biobränsle till 98-99 procent

Fjärrvärmesystemet består av:

  • 3 pannor från 1984, 1996 och 2014 som eldas med biobränsle med en total installerad effekt om 20 MW
  • 3 oljepannor från 1980-talet som endast används som reserv och spetslast
  • 2 rökgaskondensorer om 3 MW respektive 1,5 MW som är kopplade till biobränslepannorna
  • En ackumulatortank om 1 500 m3
  • Ett 50 km långt fjärrvärmenät i Kalix tätort

Vill du ha fjärrvärme?

Skicka en intresseanmälan till oss

 

 

Läs mer om våra anläggningar