Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Vasa Värme i Krokek

Krokek med sina drygt 5 000 invånare ligger vid Bråvikens norra strand, inte långt ifrån Kolmården. Ortnamnet härrör från den krokväxta ek som förr var gränsmärke mellan Östergötland och Södermanland.

Samhället har gammal historia. I området finns ett flertal gravhögar från stenåldern. Här finns också skeppssättningar som tyder på att det fanns välmående vikingabyar i trakten.

Vasa Värmes värmeverk i Krokek förser några större kommunala fastigheter med värme. Värmen produceras med biobränsle på uppdrag av Hyresbostäder i Norrköping AB som äger och driver det lokala fjärrvärmenätet.

Fakta

Under ett normalkallt år:

  • Levereras cirka 2,4 GWh fjärrvärme
  • Uppgår andelen biobränsle till cirka 99 procent

Värmeverket består av:

  • En pelletspanna från 2012 med en installerad effekt om 1 MW
  • En oljepanna om 0,6 MW som endast används som reserv och spetslast

Vasa Värme Krokek AB säljer den producerade värmen till Hyresbostäder i Norrköping AB som äger och driver det lokala fjärrvärmenätet.

Vill du ha fjärrvärme?

Skicka en intresseanmälan till oss

 

 

Läs mer om våra anläggningar