Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Vasa Värme i Malmköping

Mamköping med sina cirka 2 000 invånare är ursprungligen uppvuxet kring försvarsmakten som hade verksamhet där från sent 1700-tal fram till mellankrigstiden. Boplatslämningar visar att trakten var bebodd redan för 5 000 år sedan. Näringslivet domineras av småföretag.

Vasa Värme förser cirka 210 fastigheter i Malmköping med fjärrvärme, varav 150 är villor. Därmed förses en stor del av tätortens invånare med värme från Vasa Värme.

Vid värmeverket finns två biobränslepannor och en rökgaskondensor för ytterligare höjning av verkningsgraden. 2015 investerade vi i ett nytt styrsystem för att öka driftsäkerheten. Därmed kan vi erbjuda våra kunder säker leverans av värme med låg miljöpåverkan.

Vid värmeverket finns även en oljeeldad panna som endast används som reserv och spetslast (när det är väldigt kallt).

Fakta

Under ett normalkallt år:

  • Levererar anläggningen cirka 15 GWh fjärrvärme
  • Uppgår andelen biobränsle till 99 procent

Anläggningen består av:

  • 2 pannor från 1999 och 2001 som moderniserats efter Vasa Värmes övertagande 2014. De båda pannorna eldas med biobränsle och har en gemensam installerad effekt om 4,5 MW
  • En oljepanna om 3 MW från 1999 som endast används som reserv och spetslast
  • En rökgaskondensor från 2014 om 0,5 MW
  • Ett 14 km långt fjärrvärmenät

Vill du ha fjärrvärme?

Skicka en intresseanmälan till oss

 

 

Läs mer om våra anläggningar