Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Priskalkylator

Om du känner ditt värmebehov kan du själv räkna ut din uppvärmningskostnad med hjälp av våra prislistor. För villor är detta enkelt, för fastigheter och lokaler krävs att känner till hur stor del av din fjärrvärme som förbrukas under perioden november-mars.

Med hjälp av våra EIFS-rapporter kan du på ett enkelt sätt slippa göra dessa uträkningar. Vi har räknat ut den årliga kostnaden för några olika förbrukningar.

Nedan har vi sammanställt information om hur du kan skatta din förbrukning om äger en villa eller bostadsfastighet.

Uppvärmningsbehovet för lokaler och industrier måste skattas utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall.  Uppvärmningskostnaden för ”standardlokaler” kan du hitta i våra EIFS-rapporter.