Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Priskalkylator, bostadsfastighet

Om du äger en bostadsfastighet och känner till ditt värmebehov (uttryckt i MWh/år) kan du räkna ut din årliga fjärrvärmekostnad. Du behöver också veta hur stor del av värmen som används under perioden november-mars (vi brukar ange 63 procent som riktvärde till kunder som är osäkra). Du kan då använda våra prislistor för den ort som du bor för att räkna fram din årliga kostnad. 1 MWh = 1 000 kWh.

Med hjälp av våra EIFS-rapporter kan du på ett enkelt sätt slippa göra dessa uträkningar. Vi har räknat ut den årliga kostnaden för några olika förbrukningar.

Om du är osäker på hur stort uppvärmningsbehovet är för din fastighet så kan du försöka skatt ditt behov. Följande brukar gälla för bostadsfastigheter:

 • Bostadsfastigheter som är byggda före 1980 har ett genomsnittligt uppvärmningsbehov på 130 – 140 kWh/m2. Nybyggda bostadsfastigheter har ett genomsnittligt uppvärmningsbehov på 90 kWh/m2.
 • Äldre fastigheter har ofta ett lägre uppvärmningsbehov än 130 kWh/m2 om de har tilläggsisolerats, utrustats med moderna fönster, etc.

Värmebehovet beror främst på:

 • Total bostadsyta i fastigheten
 • Uppvärmda biytor
 • Eventuell näringsverksamhet i fastigheten
 • Inomhustemperatur
 • Utomhustemperatur
 • Utrustning som avger värme (spis, TV, kyl, frys, datorer, lampor, etc.)
 • Maskiner som avger värme (från t ex näringsverksamhet)
 • Isolering (väggar, fönster, tak)
 • Ventilation
 • Hur många personer som bor i fastigheten
 • Användning av varmvatten
 • Användning av andra värmekällor

För att ansluta din fastighet till vårt fjärrvärmenät tillkommer en anslutningsavgift som inkluderar din nya fjärrvärmecentral, gräv- och installationsarbeten. Kostnaden varierar beroende på storleken på din fastighet och hur långt ifrån våra ledningar din fastighet ligger.

Hör av dig till oss för offert.