Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Priskalkylator, villa

Villa

Om du känner till ditt värmebehov (uttryckt i MWh/år) kan du räkna ut din årliga fjärrvärmekostnad. Du kan då använda våra prislistor för den ort som du bor för att räkna fram din årliga kostnad. 1 MWh = 1 000 kWh.

Med hjälp av våra EIFS-rapporter kan du på ett enkelt sätt slippa göra dessa uträkningar. Vi har räknat ut den årliga kostnaden för några olika förbrukningar.

Det är vanligt att villaägare som hör av sig till oss för offert, inte vet hur stort deras uppvärmningsbehov är. Följande brukar gälla:

 • En normalstor villa (120 – 140 m2 plus biytor) för åretruntboende brukar ha ett årligt uppvärmningsbehov på 20 – 25 MWh fjärrvärme/år.
 • Större, äldre villor kan ha en årlig förbrukning på upp till 40 MWh/år (några få kunder kommer upp i 45 MWh/år).
 • Man kan säga att äldre hus ofta har ett högre behov per m2 eftersom de ofta är sämre isolerade. I gengäld är dessa äldre hus oftast lite mindre, vilket gör att effekterna motverkar varandra.
 • I mindre, välisolerade villor kan man komma ned till 15 MWh/år. Nyproducerade, energisnåla villor kan ha ännu lägre förbrukning.

Värmebehovet beror främst på:

 • Boyta
 • Uppvärmda biytor
 • Inomhustemperatur
 • Utomhustemperatur
 • Utrustning som avger värme (spis, TV, kyl, frys, datorer, lampor, etc.)
 • Isolering (väggar, fönster, tak)
 • Ventilation
 • Hur många personer som bor i huset
 • Användning av varmvatten
 • Användning av andra värmekällor (öppen spis, kakelugn, kamin, etc.)

För att ansluta din villa till vårt fjärrvärmenät tillkommer en anslutningsavgift som inkluderar din nya fjärrvärmecentral, gräv- och installationsarbeten. Kostnaden varierar beroende på hur långt ifrån våra ledningar din fastighet ligger. Om din villa ligger i direkt närhet till våra ledningar så ligger anslutningsavgiften på cirka 65 000 kr (inkl. moms och exkl. ROT-avdrag).

Kostnaden blir högre om din fastighet ligger lite längre ifrån vårt nät. Anslutningsavgiften är en engångskostnad som är betydligt lägre än investeringskostnaden för andra uppvärmningsalternativ (exempelvis värmepumpar). Fjärrvärmecentralen (värde cirka 15 000 kr ingår i denna avgift) kan i framtiden enkelt repareras och/eller bytas ut om det skulle behövas. Fjärrvärmecentralen har längre livslängd än t ex värmepumpar och förbränningspannor.