Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Fjärrvärme är bra för dig och bra för miljön

Det finns många goda skäl att ansluta sig till fjärrvärme.

För dig som kund är fjärrvärme enkelt och underhållsfritt. Fjärrvärmecentralen i ditt hem varken luktar eller låter, den tar liten plats och behöver sällan tillsyn. Även om tekniken ständigt utvecklas och förbättras så bygger fjärrvärme på väl beprövade lösningar som använts under flera decennier. Driftsäkerheten är hög. 

Fjärrvärme är prisvärt. Våra fjärrvärmepriser har under 2018 legat en bit under medelpriset på fjärrvärme i Sverige och ända sedan starten har våra prisökningar varit lägre än konsumentprisindex, KPI.

Fjärrvärme är bra för miljön. Vår fjärrvärmeproduktion baseras till drygt 98 procent biobränsle, varav 90 procent på lokalt upphandlat. Den värme vi producerar kommer från ditt närområde. Våra anläggningar har mycket liten påverkan på klimatet och den minskar i takt med att vi investerar i nyare och effektivare anläggningar. 

 

Intresseanmälan

Är du intresserad av fjärrvärme? Skicka in en intresseanmälan till oss.