Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärme innebär att många fastigheter värms upp av samma värmekälla. Värmen kommer inte från en egen panna i huset, utan från ett värmeverk "i fjärran". Men fjärrvärme är inte så fjärran som det låter - våra värmeverk finns på din ort och använder sig huvudsakligen av lokalt biobränsle för att skapa värme. 

Fjärrvärmenätet kopplar samman flera hus med ett centralt värmeverk. Fjärrvärmen kommer in till fastigheten i form av vatten som värmts upp i ett centralt värmeverk. Det heta vattnet transporteras i ett slutet system av välisolerade rör under högt tryck. Vattnet är mellan 70 och 120 grader varmt, beroende på årstid och väder, och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I den finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp både vatten till värmesystemet och varmvatten i kranarna. 

Det avkylda vattnet leds sedan tillbaka till värmeverket, där det värms upp igen för att åter ledas tillbaka ut i systemet. Även på vägen tillbaka kan vattnet göra nytta, till exempel genom att värma trottoarer och fotbollsplaner, så att de blir isfria. Ett välbyggt fjärrvärmenät kan ha en livslängd på ända upp till 100 år.

För att värma upp vattnet till en tillräckligt hög temperatur används olika bränslen. Vasa Värme använder huvudsakligen lokalt biobränsle. På andra orter är det vanligt att man använder energi som annars skulle gå förlorad, som till exempel spillvärme från industrin, rester från skogsavverkning och avfall. Idag kommer merparten av fjärrvärmen från förnybar och återvunnen energi. Många fjärrvärmeverk använder en mix av bränslen, beroende på lokal tillgång och bästa ekonomi och med hänsyn till klimat och miljö.

Fjärrvärme bygger på beprövade tekniker och system för produktion och distribution av värme. Dessa tekniker och system vidareutvecklas och förbättras ständigt för att också kunna leva upp till morgondagens krav, förväntningar och behov. 

Visste du att...

  • Sverige är ett av de länder med högst andel fjärrvärme.
  • Fjärrvärmen i Sverige började byggas i de större städerna efter andra världskriget. Med värmeverken kunde man komma tillrätta med luftföroreningsnivån i de tätbefolkade innerstäderna där det hittills eldats okontrollerat i många små eldstäder. 
  • Sverige har idag en i jämförelse god luftkvalitet i sina städer. Detta har vi bland annat fjärrvärmen att tacka för.