Du använder Internet Explorer - en gammal och ouppdaterad webbläsare. Uppdatera eller använd en annan webbläsare (Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox) för att förbättra din upplevelse.

Detta händer när Vasa Värme blir Solör Bioenergi

Vasa Värmes verksamheter kommer under 2021 att inordnas i Solör Bioenergis företagsstruktur. Här åskådliggör vi vad detta innebär och hur det kommer att påverka dig som kund och/eller leverantör.

Som kund märker du av förändringen när du får din fjärrvärmefaktura från Solör Bioenergi, istället för som tidigare, från Vasa Värme. Därefter kommer du inte längre att se namnet ”Vasa Värme” i Kalix, Edsbyn, Alfta, Malmköping eller Krokek.

Verksamheten fortsätter naturligtvis som tidigare, med den skillnaden att vi nu ingår i en större företagsstruktur och därmed har tillgång till en bredare och djupare kompetens.

Vad betyder detta för mig som kund?

Som kund hos Vasa Värme behöver du tänka på följande:

  • Om du idag har e-faktura, så behöver du göra en förnyad ansökan om detta i din internetbank.
  • Om du idag betalar via autogiro, så behöver du fylla i ny ansökan om betalning via autogiro.

Samtliga våra kunder kommer i god tid att få ett brev från oss med detaljerad information om förnyad e-faktura och förnyad bankgirobetalning.

I övrigt behöver du inte göra någonting. Eventuella framtida förändringar kommer att meddelas dig i god tid i förväg. Det innebär bland annat att:

  • Ingångna avtal om fjärrvärmeleverans och serviceavtal även gäller fortsättningsvis.
  • Du som har pappers- eller pdf-faktura kommer att få dina fakturor precis som tidigare, antingen i brevlådan eller som pdf-fil med e-post.
  • Det bankgironummer som du betalar dina fakturor till kommer att vara desamma som tidigare.

Vasa Värmes kontor för kundservice finns idag i Motala. Detta kommer under 2021 att slås samman med Solör Bioenergis kundservicekontor (som redan finns på flera platser i Sverige). Förändringen kan komma att innebära att såväl fysisk postadress som e-postadress till kundservice kommer att ändras. Du kommer då att bli informerad i god tid. Under en övergångsperiod kommer både fysisk post som e-post att vidarebefordras automatiskt.

Telefonnumret till kundservice kommer att behållas. När du idag ringer kundservice utanför kontorstid, så blir du vidarekopplad till en jourtelefon. Detta kommer att fungera precis som tidigare så att du snabbt kan komma i kontakt med rätt person om du har problem med din fjärrvärme.

Se även under ”Webbplatsen vasavarme.se kommer att stängas ned” längre ner på sidan.

Vad betyder detta för mig som leverantör?

Som leverantör till Vasa Värme behöver du tänka följande:

  • Ändra vårt namn i ditt kundregister och så att dina framtida fakturor och annan korrespondens blir rätt adresserad.
  • E-postadresser för pdf-fakturor kommer att ändras.
  • Fakturaadresser för pappersfakturor kommer att ändras.
  • Nya GLN-nummer för e-faktura kommer att gälla.


Samtliga våra leverantörer med ingångna avtal kommer i god tid att få ett brev från oss med detaljerad information om de nya faktureringsuppgifterna.

De nya adresserna och GLN-numren specificeras i alla nytecknade avtal mellan dig och Solör Bioenergi.

Gällande, redan ingångna avtal med Vasa Värme gäller fortsättningsvis såvida de inte sagts upp av endera parten (enligt de villkor som gäller i avtalet).

Leveransadresserna till anläggningarna i Kalix, Edsbyn, Alfta, Malmköping, Krokek och på Ekerö är fortsatt de samma.

Notera dock att Vasa Värmes huvudkontor i Stockholm är stängt och att vidarebefordran av post till Solör Bioenergis huvudkontor kommer att upphöra under 2021. Detsamma kommer att gälla post till Vasa Värmes kontor i Motala (ekonomi och kundservice) om och när det flyttas.

Webbplatsen vasavarme.se kommer att stängas ned

Webbplatsen vasavarme.se kommer att vara fortsatt öppen under en övergångsperiod. Relevant innehåll kommer under våren 2021 att flyttas över till webbplatsen solorbioenergi.se. Webbplatsen vasavarme.se kommer sedan att stängas ned när flytten är färdig. Under en övergångsperiod kommer det att finnas en automatisk omdirigering till Solör Bioenergis webbplats.

Webbplatsen vasavarme.se kommer att hållas uppdaterad (avseende bland annat kontaktuppgifter, prislistor, fakturaadresser etc.) fram till dess att den stängs ned.

Du som har skapat ett konto under ”mina sidor” på webbplatsen www.vasavarme.se kommer (efter det att webbplatsen vasavarme.se stängts ned) att behöva skapa ett nytt konto på Solör Bioenergis hemsida för att kunna se dina fakturor och förbrukning.

Solör Bioenergi har redan idag funktionen ”mina sidor” på sin hemsida. Kunddatabasen är den samma som den Vasa Värme använder, vilket gör att du via ”mina sidor” på solorbioenergi.se även kommer att kunna se dina äldre data.

Bakgrund

I juni 2020 förvärvade Solör Bioenergi aktiemajoriteten i Vasa Värme. Kort därefter förvärvade man även återstoden av aktier i moderbolaget Vasa Värme Holding AB och är sedan augusti 2020 ensam ägare i Vasa Värme. Dotterbolaget Ekerö Vasa Värme utgör enda undantaget – här innehar Ekerö kommun fortfarande 35 procent av aktierna.

Under hösten 2020 har fokus legat på att se hur Vasa Värmes verksamhet kan inordnas i Solör Bioenergis befintliga verksamhet och bolagsstruktur. Under 2021 kommer planerade och beslutade förändringar att genomföras.

Sedan sommaren 2020 styrs verksamheten inom Vasa Värme av Solör Bioenergi. Vasa Värmes huvudkontor i Stockholm stängdes i september 2020.

Solör Bioenergi var redan innan förvärvet av Vasa Värme en av de största aktörerna på den svenska fjärrvärmemarknaden. Utöver Vasa Värmes sex lokaliseringar levereras fjärrvärme på 61 orter i Sverige, Norge och Polen